מאמרים של אטיאס

ליל הושענא רבא…

בס"ד ליל הושענא רבא…(יום ג' בלילה) נקרא ליל החיתום של הדין המתחיל בראש השנה ויום הכיפורים בהם עוברים כל באי עולם לפני הקב"ה כבני מרון.

חג הסוכות

אומרת לנו התורה כי עלינו לבנות סוכה ובה ארבע פינות….ארבע רגליים. פירושים שונים יש לעניין מדוע 4 פינות….. אני רוצה להתייחס דווקא לעניין עבודת ה'

לכבוד חג הפסח הבא עלינו לטובה

לחברים אשר ביקשו שאכתוב דברים עמוקים בעניין הפסח. הנה לפניכם מעט מאשר חנני האל יתברך. לכבוד חג הפסח הבא עלינו לטובה. פסח = 148 =