כל הפוסטים ביועצים כותבים

יועץ, צביקה בשבקין.

בכל תרגיל מתמטי מסובך כדי להגיע לתשובה יש להפוך אותו למשוואה מסוימת ולהציב בצד השני פרמטר מתאים